Köpvillkor

Här hittar du relevant information om vad som gäller när du handlar hos oss på Sufraco Savon de Marseille. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Beställning

Beställningar tas emot, med fördel via internet, men kan också göras per telefon eller email till order@sufraco.se. Gå till ”Kontakt”- knappen för komplett information.

Priser / antal

Alla priser som anges på vår hemsida är per styck (Obs! ej per förpackning) & exkl. moms och frakt. Fraktkostnad tillkommer på samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Priserna på produkterna som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället. Vi reserverar oss rätten att utan föregående avisering ändra antal beställda artiklar när det antal som beställts inte motsvarar antal i förpackningen. Antal i förpackningen visas för varje artikel i webbkatalogen. Förpackningar delas ej.

Minimiorder

Minsta tillåtna ordersumma gäller, kontakta säljansvarig för ditt land för mer information. Leveranstider: För de artiklar som tillhör standardsortimentet är leveranstiden mellan 1- 10 dagar från ordertillfället. Detta gäller med reservation för tillfälligt slutsålda artiklar då leveranstiden kan vara upp till 6 - 12 veckor. Om du som köpare vill avbeställa din order på grund av fördröjd leveranstid är det på ditt ansvar att ordern skriftligt avbeställs i enlighet med dessa Köpvillkor innan ordern hanterats. Notera att order som blivit utlevererad från vårt system av självklara skäl inte kan avbeställas. Obs! Var god se särskilda villkor för avbeställning av icke standardartiklar i paragraf ”Avbeställning”.

Leveranser

Alla leveranser sker från Sverige med av oss vald speditör. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt. Det är viktigt att eventuell transportskada anmäls direkt till speditören vid mottagandet av leveransen men senast inom 5 dagar från mottagandet. Köparen skall dessutom informera oss skriftligt om vad som hänt och bekräfta att anmälan har gjorts till speditören inom rätt tid.

Förändring av order: Kund äger, fram till den punkt ordern effektuerats, rätt att utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för artiklar som inte hör till standardkollektionen och inte lagerföres av oss i Sverige. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för ändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är, när vi effektuerat din order, i samtliga fall skyldig att ta emot försändelsen. Avbeställning av icke lagervara, som speciellt beställts för kund, är inte möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse från oss härom mottagits.

Returer/Reklamationer

Eventuell reklamation av en artikel (annat är transportskada) skall göras till oss inom 3 dagar efter det att leveransen har mottagits. Reklamationer som görs efter den angivna tiden kan tyvärr ej beaktas. Eventuell retur av defekt artikel måste först godkännas av oss. Ej godkända returer mottages ej.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende, färg eller beskaffenhet.

Tvist

Eventuell tvist hänskjutes till svensk Domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, pandemi, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem på Sufraco Savon de Marseille AB

Vi på Sufraco Savon de Marseille AB (556720-5967) tar seriöst på den personliga integriteten och vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation)

Användning av information och syfte

Vi använder de uppgifter som ni som kund lämnar till oss för att hålla ett uppdaterat kundregister i både vårt interna system samt vårt webshopssystem.

Syftet med de registrerade uppgifterna är att skicka ut nyhetsbrev, säkerställa leverans till korrekt adress, för kontakt till er som köpare av våra produkter, fakturering och generell kundservice för att kunna ge er den hjälp ni behöver. Information som samlas in och sparas i våra register är juridiskt namn, kontaktperson, faktura och leveransadress, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer.

Utlämnande till tredje part

Våra servrar är lokaliserade i vår egna lokal och lämnas inte ut till en tredje part förutom till våra underagenter. Vi delar relevant information med våra underagenter som ansvarar för just ditt geografiska område. Information som delas är bland annat kontaktpersonens namn, butikens adress, telefonnummer och epostadress. Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive underagent.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underagenter.

Vi lämnar endast ut telefonnummer och epostadress till fraktbolag för avisering av gods eller om detta begärs in för att kunna säkerställa leverans.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som...

  • du uppger själv när du blir kund hos oss.
  • du uppger när du kontaktar oss via telefon eller epost.
  • skapas när du använder våra tjänster – t ex order och fakturahistorik samt statistik om vilka produkter som köpts.
  • vi hämtar från andra källor – t ex Bisnode för kreditupplysning.
  • samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.
     

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter på ett säkert sätt, till exempel SSL kryptering på vår hemsida. Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet. 

Borttagning av uppgifter

Alla som registrerats har rätt att få tillgång till sina uppgifter och vid önskemål få uppgifterna flyttade eller raderade. Om ni önskar få några uppgifter raderade, vänligen kontakta oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund

När du säger upp ditt konto tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling. Vi meddelar även de eventuella underagenter som behandlat din data att den ska raderas hos dem. 

Bland det som inte tas bort finns bland annat:

  • Data som krävs enligt bokföringslagen

Samtycke

Genom att inleda ett samarbete med oss eller kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida godkänner du vår integritetspolicy.

Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågetecken.

Sufraco Savon de Marseille AB

 

  • Antal: {{ cart.count }} st
  • Total: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Fortsätt till kassa